Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

Na severovýchode Slovenska v peknej scenérii Ondavskej vrchoviny na strednom toku rieky Chotčianka leží dedina Bukovce.

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením Veľkých a Malých Bukoviec.

Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, časť v priemyselných podnikoch v Košiciach, Stropkove a v Čechách.

Veľké Bukovce:

Obec je doložená z roku 1379 ako Bokoch, Bokouch, Bokwa, neskôr ako Bwkolch (1414), Bukowcze (1773), Šarišské Bukovce (1920), Veľké Bukovce (1927); po maďarsky Sárosbukóc, Nagybukóc.

Obec patrila Cudorovcom, v 15. storočí hradenému panstvu Makovica, od roku 1569 panstvu Stropkov, v roku 1787 boli zemepánmi Szirmayovci. V roku 1427 mala 23 port, v roku 1715 mala 14 domácností, v roku 1787 mala obec 17 domov a 112 obyvateľov, v roku 1828 mala 63 domov a 471 obyvateľov.

Za I. ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom. Obec bola za 2. svetovej vojny poškodená. JRD založené v roku 1959 bolo v roku 1964 spojené s JRD Malé Bukovce.

Malé Bukovce:

Obec je doložená z roku 1652 ako Bukocz, neskôr ako Zemplínske Bukovce (1920), Malé Bukovce (1927); po maďarsky Zemplénbukóc, Kisbukóc.

Obec pôvodne patrila panstvu Makovica, od 18. storočia Keglevichovcom. V roku 1742 postavili v chotári kláštor baziliánov, v roku 1782 prešiel do vlastníctva gréckokatolíckej kapituly. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. V 30. rokoch sa obec zapojila do maloroľníckeho hnutia. JRD bolo založené v roku 1959.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť